Oct 27

De duiding ontraadseld leidt tot dialoog met Hans Hamaker

Toen ik De duiding ontraadseld publiceerde, hoopte ik vooral een discussie op gang te brengen over de grondslagen van de horoscoopduiding. Hans Hamaker, redacteur van Symbolon, is op die uitdaging ingegaan, en inmiddels hebben wij al regelmatig onze ideeën uitgewisseld. Over sommige zaken verschillen we van mening, maar door daar met elkaar over te spreken bleek ook, dat we erg veel overeenkomsten zagen.

Het plan is om in Symbolon over onze discussie te publiceren. Bovendien overweegt Hans een publicatie als boek of eboek.

Een fantatische ontwikkeling. Over de voortgang houd ik jullie natuurlijk op de hoogte.